ЕКСПЛОЗИВНА КАПКОВА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДА

Оценете
(0 гласа)

Учените неуморно „тръбят“, че с течение на времето човечеството ще изпита огромен недостиг на питейна вода. Според тях първият проблем ще засегне Африка, Южна Азия, Близкия изток, Северен Китай. За да забавят развитието на проблема, учени в много страни работят за намиране на ефективни начини за третиране

на питейната вода и промишлените отпадъчни води. И съвсем наскоро изследователи от Томския политехнически университет обявиха уникална разработка. Техният метод на почистване се състои в унищожаване на водни капчици чрез експлозия.

Според изследователите на Томск от Училището по енергетиката, тяхното разработване ще помогне за отстраняването на широк спектър от опасни вещества от водата, от тежки метали и нефтопродукти до химически агресивни и токсични вещества. След отстраняване на опасните за човека и природата примеси, водата ще стане годна за пиене. В резултат на това човечеството ще може да избегне проблема с липсата на питейна вода. Освен това технологията ще позволи да се избегне масово замърсяване на естествените водни басейни и почвата с опасни промишлени отпадъчни води, които днес се изливат в големи количества в реките и земята. Предстоят още допълнителни тестове, но дори от първите резултати от проучването е ясно, че технологията за пречистване на водата е много ефективна.

Проектът се ръководи от професор в ТПУ Павел Стрижак. В интервюто си за „Известия“ той говори за това колко е важно днес да можем да неутрализираме вредните примеси, за да предотвратим вероятността от недостиг на водни ресурси и да предотвратим екологична катастрофа. Според ООН днес на човечеството липсват 230 милиарда кубически метра вода годишно. Около 2 милиарда души на планетата днес пият мръсна вода. И след 10 години около 50% от населението ще се сблъска с недостиг на вода.

Технологията на почистване е многоетапна. Първият етап е превръщането на водата и промишлените отпадъчни води до състояние на емулсия или суспензия. В зависимост от необходимото състояние се използва една от добавките - твърди частици или неразтворими във вода течности. Почистването се извършва в специална камера, която е предварително загрята. Суспензията или емулсията се инжектира в камерата. След като капките се загреят до 300-500С, настъпва експлозията им. В резултат на експлозията от една голяма капка се образуват много малки. Те от своя страна са разделени на още по-малки. 

Под въздействието на високи температури водата се изпарява. Останалите примеси в нагрятата камера са напълно изгорени. След това горещата пара кондензира, за да образува чиста вода. Според Павел Стрижак водата, след като е изложена на експлозия, подлежи на рециклиране. Досега се препоръчва използването и за технически нужди.

Въз основа на резултатите от дългосрочни експерименти ръководителят на проекта твърди, че изследователите са успели да разработят технология за пречистване с минимална инвестиция на време и енергия.

Прилагането на метода е особено оправдано от икономическа гледна точка, тъй като е възможно да се използват вторичните ресурси, получени в процеса на пречистване на водата. Говорим за топлината на димните газове, генерирани при работата на котелното помещение. Скоро технологията ще намери своето приложение в нефтохимическите, химическите, целулозно-хартиените и металургичните предприятия.

Според Наталия Николайкина - и.д Ръководител на отдел "ChemBioTech" на Московския поли, всеки от етапите на почистване е внимателно проучен и тестван от столичните изследователи. Те потвърдиха високата ефективност на технологията за експлозивно почистване. Поради високата степен на автоматизация на процеса, изпълнението му е опростено. Днес се работи по мащабно стартиране на технологията, за да се увеличи максимално производителността на пречистената вода.

Можете да прочетете за резултатите от проучване на служители на Училището по енергетика, което успешно работи в Томския политехнически университет, в International Journal of Thermal Sciences. Това е международно научно списание.

 

 

Прочетена 65 пъти